ISTORIJA: Svi vladari Srbije

Višeslav – prvi poznati arhont (knez) Srba. Pripadao je porodici koja je vladala Srbima još pre dolaska na Balkan. Iz vremena vladavine Višeslava, njegovog sina Radoslava i unuka Prosigoja nisu poznati nikakvi određeni podaci. Prema sačuvanim izvorima Srbi su za vreme njih trojice živeli u miru sa Bugarima.

svi-vladari-srbije

Radoslav– sin Višeslava

Prosigoj– sin Radoslava

Vlastimir– sin Prosigoja. Prvi vladar Srba o kojem je sačuvano nešto više podataka i čiju vladavinu je moguće približno hronološki odrediti. Tokom njegove vladavine došlo je do trogodišnjeg rata sa Bugarima kojima je tada vladao kan Presijam (836-852). Poznato je da su ga sinovi nasledili još za Presijamovog života, te se pretpostavlja da je kraj njegove vladavine padao najkasnije u 851. Vlast srpskih kneževa se tokom Vlastimirove vladavine proširila i na drugu stranu dinarskog masiva. Udao je kćerku za Krajinu, sina Veloja, župana Travunije. Zetu Veloju je dao titulu kneza. Tako je očuvana lokalna travunjanska dinastija, naravno pod vrhovnom vlašću kneževa Srbije. Vlastimir je imao tri sina: Mutimira, Strojimira i Gojnika. Opširnije…

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar